Connection Failure PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


แผนจัดการมลพิษ 2555-2559

แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมีแนวโน้มเสื่อมโทรม เห็นได้จากปัญหา ภาวะมลพิษด้านต่างๆ และปัญหาการร้องเรียนด้านมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการพัฒนาเศรษฐกิจ ทำให้เกิดของเสียและมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม ประกอบกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมีอยู่จำนวนมาก และยังขาดการบูรณาการด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

กรมควบคุมมลพิษในฐานะหน่วยงานหลักในการเสนอนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการจัดการมลพิษของประเทศ จึงจัดทำแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางในการจัดการมลพิษของ ประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

บทนำ
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการมลพิษที่ผ่านมา
ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการกำหนดแนวคิดและทิศทางการจัดการมลพิษในระยะ 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2555-2559)
กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการมลพิษในระยะ 5 ปีข้างหน้า
กลไกการแปลงแผนจัดการมลพิษในระยะ 5 ปีข้างหน้า ไปสู่การปฏิบัติ


ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน "แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559 กรมควบคุมมลพิษ"
ได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ (ขนาดไฟล์ 2.74 MB)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 5 พ.ย. 63 เวลา 11:30:38

国产成人无码网站,亚洲精品无播放器在线播放,婷婷综合缴情亚洲狠狠小说,五月天婷五月天综合网
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.