Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : Jobs

วันที่ 7 มีนาคม 2564
  

1. การเรียกบรรจุพนักงานราชการทั่วไป


ตำแหน่ง จำนวนที่ขึ้นบัญชี เรียกบรรจุถึงลำดับที่ คงเหลือ หมายเหตุ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 118 39 79 บัญชีหมดอายุ
วันที่ 29 พ. ค. 2563
เจ้าพนักงานธุรการ 10 10 0 บัญชีหมดอายุ
วันที่ 29 พ. ค. 2563
นายช่างเทคนิค 3 3 0 บัญชีหมดอายุ
วันที่ 29 พ. ค. 2563
นิติกร (คนพิการ) 2 1 1 บัญชีหมดอายุ
วันที่ 29 พ. ค. 2563
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (คนพิการ) 2 1 1 บัญชีหมดอายุ
วันที่ 29 พ. ค. 2563
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
(ระดับปริญญาโท)
32 1 31 บัญชีหมดอายุ
วันที่ 18 พ. ย. 2563
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
(ประจำศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง)
18 1 17 บัญชีหมดอายุ
วันที่ 18 พ. ย. 2563
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 18 1 17 บัญชีหมดอายุ
วันที่ 18 พ. ย. 2563
นายช่างเทคนิค 2 1 1 บัญชีหมดอายุ
วันที่ 18 พ. ย. 2563
นายช่างเทคนิค
(ประจำศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง)
2 1 1 บัญชีหมดอายุ
วันที่ 18 พ. ย. 2563
นักจัดการงานทั่วไป 74 1 73 บัญชีหมดอายุ
วันที่ 18 ก. ย. 2564
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
(ด้านห้องปฏิบัติการ)
25 4 21 บัญชีหมดอายุ
วันที่ 18 ก. ย. 2564

2. การนำรายชื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร
  

2.1 ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานที่ขอบัญชี จำนวนตำแหน่งว่าง จำนวนที่จัดส่ง ลำดับที่ของบัญชี ลำดับที่ได้รับคัดเลือก
1. สำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 ตำแหน่ง 10 ราย 17 - 26  
2. กรมธุรกิจพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 ตำแหน่ง 20 ราย 31 - 50  


2.2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
หน่วยงานที่ขอบัญชี จำนวนตำแหน่งว่าง จำนวนที่จัดส่ง ลำดับที่ของบัญชี ลำดับที่ได้รับคัดเลือก
1. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1 ตำแหน่ง 10 ราย 2 - 11 11
2. สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
1 ตำแหน่ง 10 ราย 12 - 21

 
ปรับปรุงล่าสุด: 18 ก.พ. 63 เวลา 10:50:28


Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.