สถิติการใช้บริการของระบบ การรับแจ้งเหตุเรื่องร้องทุกข์และอุบัติภัย หรือ Hot Line 1650 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือน พ.ศ. 2553
1. MENU 1: รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน จากอุบัติภัยด้านสารเคม


2. MENU 2: รับแจ้งร้องเรียนเรื่องมลพิษ


3. MENU 3: บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมี


4. MENU 4: บริการฐานข้อมูลเคมีภัณฑ์


5. MENU 5 : ศูนย์บริการประชาชน


เดือน\Menu 1 2 3 4 5 ทั้งหมด
มกราคม 36 18 1 0 5 60
กุมภาพันธ์ 42 36 5 3 19 105
มีนาคม 26 39 14 3 31 113
เมษายน 24 19 3 1 11 58
พฤษภาคม 8 25 12 0 14 59
มิถุนายน 10 12 1 0 15 60
กรกฎาคม 14 28 5 2 15 64
สิงหาคม 18 20 4 5 14 61
กันยายน 20 29 11 3 15 78
ตุลาคม 18 13 6 2 13 52
พฤศจิกายน 13 26 2 2 8 51
ธันวาคม 9 8 2 0 8 27

สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนปฏิบัติการฉุกเฉินและฟื้นฟู
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
โทร 02 298 2404-7 โทรสาร 02 298 2404
sumetha(dot)w(at)pcd(dot)go(dot)th