หน้าแรก | ข้อมูลเขตควบคุมฯ | ผลการดำเนินงาน | ข้อมูล GIS | ข้อมูลอื่นๆ | กิจกรรมฯ | ค้นหา

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

กรุณาเลือกข้อมูล GIS ในเขตควบคุมมลพิษ:
เขตควบคุมมลพิษ:ทุกพื้นที่
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 15 ชุดล่าสุด
Noข้อมูลคำอธิบายไฟล์ GISวันที่ข้อมูล
1GIS ข้อมูลพื้นฐาน จ.นครปฐมGIS shapefile ข้อมูลขอบเขตการปกครอง (จังหวัด อำเภอ ตำบล) โครงข่ายถนน แม่น้ำ สถานีคุณภาพน้ำ และ สถานีคุณภาพอากาศNakornpathom.zip 14 มี.ค. 59
2GIS ข้อมูลพื้นฐาน จ.เพชรบุรีGIS shapefile ข้อมูลขอบเขตการปกครอง (จังหวัด อำเภอ ตำบล) โครงข่ายถนน แม่น้ำ สถานีคุณภาพน้ำ และ สถานีคุณภาพอากาศPhetburi.zip 14 มี.ค. 59
3GIS ข้อมูลพื้นฐาน จ.ภูเก็ตGIS shapefile ข้อมูลขอบเขตการปกครอง (จังหวัด อำเภอ ตำบล) โครงข่ายถนน แม่น้ำ สถานีคุณภาพน้ำ และ สถานีคุณภาพอากาศPhuget.zip 14 มี.ค. 59
4GIS ข้อมูลพื้นฐาน จ.ประจวบคีรีขันธ์GIS shapefile ข้อมูลขอบเขตการปกครอง (จังหวัด อำเภอ ตำบล) โครงข่ายถนน แม่น้ำ สถานีคุณภาพน้ำ และ สถานีคุณภาพอากาศPrachuapkhirikhan.zip 14 มี.ค. 59
5GIS ข้อมูลพื้นฐาน จ.สระบุรีGIS shapefile ข้อมูลขอบเขตการปกครอง (จังหวัด อำเภอ ตำบล) โครงข่ายถนน แม่น้ำ สถานีคุณภาพน้ำ และ สถานีคุณภาพอากาศSaraburi.zip 14 มี.ค. 59
6GIS ข้อมูลพื้นฐาน จ.ชลบุรีGIS shapefile ข้อมูลขอบเขตการปกครอง (จังหวัด อำเภอ ตำบล) โครงข่ายถนน แม่น้ำ สถานีคุณภาพน้ำ และ สถานีคุณภาพอากาศChonburi.zip 10 มี.ค. 59
7GIS ข้อมูลพื้นฐาน จ.นนทบุรีGIS shapefile ข้อมูลขอบเขตการปกครอง (จังหวัด อำเภอ ตำบล) โครงข่ายถนน แม่น้ำ สถานีคุณภาพน้ำ และ สถานีคุณภาพอากาศNontaburi.zip 10 มี.ค. 59
8GIS ข้อมูลพื้นฐาน จ.ปทุมธานีGIS shapefile ข้อมูลขอบเขตการปกครอง (จังหวัด อำเภอ ตำบล) โครงข่ายถนน แม่น้ำ สถานีคุณภาพน้ำ และ สถานีคุณภาพอากาศPathumtani.zip 10 มี.ค. 59
9GIS ข้อมูลพื้นฐาน จ.ระยองGIS shapefile ข้อมูลขอบเขตการปกครอง (จังหวัด อำเภอ ตำบล) โครงข่ายถนน แม่น้ำ สถานีคุณภาพน้ำ และ สถานีคุณภาพอากาศRayong.zip 10 มี.ค. 59
10GIS ข้อมูลพื้นฐาน จ.สมุทรปราการGIS shapefile ข้อมูลขอบเขตการปกครอง (จังหวัด อำเภอ ตำบล) โครงข่ายถนน แม่น้ำ สถานีคุณภาพน้ำ และ สถานีคุณภาพอากาศSamutprakarn.zip 10 มี.ค. 59
11GIS ข้อมูลพื้นฐาน จ.สมุทรสาครGIS shapefile ข้อมูลขอบเขตการปกครอง (จังหวัด อำเภอ ตำบล) โครงข่ายถนน แม่น้ำ สถานีคุณภาพน้ำ และ สถานีคุณภาพอากาศSamutsakorn.zip 10 มี.ค. 59
12GIS ข้อมูลพื้นฐาน จ.สงขลาGIS shapefile ข้อมูลขอบเขตการปกครอง (จังหวัด อำเภอ ตำบล) โครงข่ายถนน แม่น้ำ สถานีคุณภาพน้ำ และ สถานีคุณภาพอากาศSongkla.zip 10 มี.ค. 59
13GIS ข้อมูลพื้นฐาน จ.กระบี่GIS shapefile ข้อมูลขอบเขตการปกครอง (จังหวัด อำเภอ ตำบล) โครงข่ายถนน แม่น้ำ สถานีคุณภาพน้ำ และ สถานีคุณภาพอากาศKrabi.zip 10 มี.ค. 59
14แหล่งกำเนิดมลพิษ จ.สระบุรีGIS shapefile แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบด้วย โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล ฯ19sb.zip 2 ก.พ. 59
15แหล่งกำเนิดมลพิษ จ.ชลบุรีGIS shapefile แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบด้วย โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล ฯ20ch.zip 2 ก.พ. 59