หน้าแรก | ข้อมูลเขตควบคุมฯ | ผลการดำเนินงาน | ข้อมูล GIS | ข้อมูลอื่นๆ | กิจกรรมฯ | ค้นหา

ข้อมูลสำหรับบริหารจัดการอื่นๆ

กรุณาเลือกข้อมูลฯ ในเขตควบคุมมลพิษ:
เขตควบคุมมลพิษ:ทุกพื้นที่
ข้อมูลสำหรับบริหารจัดการอื่นๆ 28 ชุดล่าสุด
Noประเภทข้อมูลคำอธิบายไฟล์ข้อมูลวันที่ข้อมูล
12แหล่งกำเนิดมลพิษแหล่งกำเนิดมลพิษ จ.สมุทรปราการps-samutpra.zip 15 ก.ย. 60
22แหล่งกำเนิดมลพิษแหล่งกำเนิดมลพิษ จ.นนทบุรีps-non.zip 15 ก.ย. 60
32แหล่งกำเนิดมลพิษแหล่งกำเนิดมลพิษ จ.สมุทรสาครps-samutsa.zip 15 ก.ย. 60
42แหล่งกำเนิดมลพิษแหล่งกำเนิดมลพิษ จ.นครปฐมps-kornthom.zip 15 ก.ย. 60
52แหล่งกำเนิดมลพิษแหล่งกำเนิดมลพิษ จ.เพชรบุรีps-pheth.zip 15 ก.ย. 60
62แหล่งกำเนิดมลพิษแหล่งกำเนิดมลพิษ จ.ประจวบคีรีขันธ์ps-prajub.zip 15 ก.ย. 60
72แหล่งกำเนิดมลพิษแหล่งกำเนิดมลพิษ หน้าพระลาน สระบุรีps-napralan.zip 15 ก.ย. 60
82แหล่งกำเนิดมลพิษแหล่งกำเนิดมลพิษ มาบตาพุด ระยองps-rayong.zip 15 ก.ย. 60
93ข้อมูลคุณภาพอากาศ ข้อมูลคุณภาพอากาศ www.aqmthai.com 11 ม.ค. 60
103ข้อมูลคุณภาพอากาศ ข้อมูลคุณภาพอากาศ www.aqnis.pcd.go.th 11 ม.ค. 60
113ข้อมูลคุณภาพน้ำ ข้อมูลคุณภาพน้ำ iwis.pcd.go.th 11 ม.ค. 60
123ข้อมูลคุณภาพน้ำ ข้อมูลคุณภาพน้ำ www.wqmonline.com 11 ม.ค. 60
134สถานการณ์มลพิษสถานการณ์มลพิษจังหวัดชลบุรี statusPattaya.zip 10 ม.ค. 60
144สถานการณ์มลพิษสถานการณ์มลพิษจังหวัดภูเก็ตstatusPhuket.zip 10 ม.ค. 60
154สถานการณ์มลพิษสถานการณ์มลพิษจังหวัดสงขลา statusSongkla.zip 10 ม.ค. 60
164สถานการณ์มลพิษสถานการณ์มลพิษจังหวัดกระบี่ statusKrabi.zip 10 ม.ค. 60
174สถานการณ์มลพิษสถานการณ์มลพิษจังหวัดสมุทรปราการ statusSmutp.zip 10 ม.ค. 60
184สถานการณ์มลพิษสถานการณ์มลพิษจังหวัดปทุมธานี statusPratum.zip 10 ม.ค. 60
194สถานการณ์มลพิษสถานการณ์มลพิษจังหวัดนนทบุรี statusNont.zip 10 ม.ค. 60
201ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไปจังหวัดชลบุรี geninfoPattaya.zip 6 ม.ค. 60
211ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไปจังหวัดภูเก็ต geninfoPhuket.zip 6 ม.ค. 60
221ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไปจังหวัดสงขลาgeninfoSongkla.zip 6 ม.ค. 60
231ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไปจังหวัดกระบี่ geninfoKrabi.zip 6 ม.ค. 60
241ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไปจังหวัดสมุทรปราการ geninfoSamutp.zip 6 ม.ค. 60
251ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไปจังหวัดปทุมธานี geninfoPratum.zip 6 ม.ค. 60
261ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไปจังหวัดนนทบุรี geninfoNont.zip 6 ม.ค. 60
272นิคมอุตสาหกรรมแหล่งกำเนิดมลพิษ-นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ข้อมูลปี 2548013นิคมอุตสาหกรรม.xls 3 ก.พ. 59
282คลังน้ำมันแหล่งกำเนิดมลพิษ-คลังน้ำมันในประเทศไทย ข้อมูลปี 2548024คลังน้ำมัน.xls 3 ก.พ. 59

   ประเภทข้อมูล
1. ข้อมูลทั่วไป อาทิ สภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (เช่น จำนวนประชากร รายได้)
2. ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษจำแนกรายพื้นที่ (อำเภอ/ตำบล) ทางน้ำ อากาศ ขยะ (มี/ไม่มีพิกัด)
3. ข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางด้าน น้ำ อากาศ ขยะ
4. ข้อมูลสถานการณ์มลพิษจำแนกรายพื้นที่ (อำเภอ/ตำบล)