หน้าแรก | ข้อมูลเขตควบคุมฯ | ผลการดำเนินงาน | ข้อมูล GIS | ข้อมูลอื่นๆ | กิจกรรมฯ | ค้นหา

กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.

ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. กระบี่
วันที่: 9 ธ.ค. 58

ทีมงานเขตควบคุมมลพิษ กผผ. เข้าร่วมหารือกับ รก.ผอ.ทสจ.กระบี่ (ผอ.ทศพร โชติช่วง) และทีมงาน ร่วมด้วยคุณสิริพร ตันบุตร จาก สสภ.15 ผู้แทน อจน. สาขากระบี่ และผู้แทน อบต. อ่าวนาง ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เขตตควบคุมมลพิษ