หน้าแรก | ข้อมูลเขตควบคุมฯ | ผลการดำเนินงาน | ข้อมูล GIS | ข้อมูลอื่นๆ | กิจกรรมฯ | ค้นหา

กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.

ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. ชลบุรี
วันที่: 3 ธ.ค. 58

ผอ.กผผ. และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าพบและหารือรก.ผอ.ทสจ.ชลบุรี (คุณธนพงษ์ รัตนวุฒินันท์) พร้อมด้วยคุณวันเพ็ญ ทองรักษา จาก สสภ.13 เพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เขตตควบคุมมลพิษ