หน้าแรก | ข้อมูลเขตควบคุมฯ | ผลการดำเนินงาน | ข้อมูล GIS | ข้อมูลอื่นๆ | กิจกรรมฯ | ค้นหา

กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.

ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. ภูเก็ต
วันที่: 30 พ.ย. 58

ผอ.กผผ.และทีมงานเข้าพบและหารือ ผอ.ทสจ.ภูเก็ต (ผอ.เกษม สุขวารี) และทีมงานพร้อมคุณปริเมษ เจริญนพคุณ จาก สสภ.15 ณ ทสจ.ภูเก็ต เพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เขตตควบคุมมลพิษ