หน้าแรก | ข้อมูลเขตควบคุมฯ | ผลการดำเนินงาน | ข้อมูล GIS | ข้อมูลอื่นๆ | กิจกรรมฯ | ค้นหา

กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.

ทสจ.กระบี่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน
วันที่: 14 ก.ค. 63

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ ทสจ.กระบี่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาข้อเสนอการดำเนินงานเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่