หน้าแรก | ข้อมูลเขตควบคุมฯ | ผลการดำเนินงาน | ข้อมูล GIS | ข้อมูลอื่นๆ | กิจกรรมฯ | ค้นหา

กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.

ประชุมทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน
วันที่: 9 มี.ค. 63

วันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ทสจ.เพชรบุรี คพ. ประชุมทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามข้อเสนอการดำเนินงานเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ทสจ.เพชรบุรี สสภ.8 (ราชบุรี) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี เทศบาลตำบลท่ายาง เทศบาลตำบลท่าแลง และองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน