หน้าแรก | ข้อมูลเขตควบคุมฯ | ผลการดำเนินงาน | ข้อมูล GIS | ข้อมูลอื่นๆ | กิจกรรมฯ | ค้นหา

กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.

ประชุมหารือข้อเสนอการดำเนินงานเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษหมู่เกาะพีพี
วันที่: 10 มี.ค. 63

วันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ทสจ.กระบี่ คพ. ประชุมหารือข้อเสนอการดำเนินงานเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษหมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ทสจ.กระบี่ สสภ.15 (ภูเก็ต) อบต.อ่าวนาง องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดกระบี่ และอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี