หน้าแรก | ข้อมูลเขตควบคุมฯ | ผลการดำเนินงาน | ข้อมูล GIS | ข้อมูลอื่นๆ | กิจกรรมฯ | ค้นหา

กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.

ลงพื้นที่สำรวจคลองสหราษฎร์
วันที่: 10 เม.ย. 63

วันที่ 10 เมษายน 2563 นายวัฒนา พรประเสริฐ ผอ.สนง.ทสจ.สมุทรสาคร ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สำรวจคลองสหราษฎร์ และหารือแนวทางการฟื้นฟูคุณภาพน้ำในระยะต่อไป ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลายน้ำ และค่าความเป็นกรดด่าง โดยประสาน สสภ.5 (นครปฐม) ลงพื้นที่ในวันที่ 14 เมษายน 2563 เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำ และนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป