หน้าแรก | ข้อมูลเขตควบคุมฯ | ผลการดำเนินงาน | ข้อมูล GIS | ข้อมูลอื่นๆ | กิจกรรมฯ | ค้นหา

กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.

ประชุมภายในเพื่อพิจารณาข้อเสนอการดำเนินงาน
วันที่: 16 มี.ค. 63

วันที่ 16 มีนาคม 2563 คพ. ประชุมภายในเพื่อพิจารณาข้อเสนอการดำเนินงานเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษหมู่เกาะพีพี จ.กระบี่