หน้าแรก | ข้อมูลเขตควบคุมฯ | ผลการดำเนินงาน | ข้อมูล GIS | ข้อมูลอื่นๆ | กิจกรรมฯ | ค้นหา

กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.

คพ. ประชุมทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน
วันที่: 21 ก.พ. 63

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ทสจ. ชลบุรี คพ. ประชุมทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามข้อเสนอการดำเนินงานเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอฯ ประกอบด้วย ทสจ.ชลบุรี สสภ.13 (ชลบุรี) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี องค์การจัดการน้ำเสีย เมืองพัทยา เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และเทศบาลตำบลห้วยใหญ่