หน้าแรก | ข้อมูลเขตควบคุมฯ | ผลการดำเนินงาน | ข้อมูล GIS | ข้อมูลอื่นๆ | กิจกรรมฯ | ค้นหา

กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.

สำรวจพื้นที่เขตควบคุมมลพิษหมู่เกาะพีพี จ.กระบี่
วันที่: 25 ก.พ. 63

วันที่ 25 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 คพ. สำรวจพื้นที่เขตควบคุมมลพิษหมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ และหารือข้อเสนอการดำเนินงานเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษหมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ ร่วมกับ ทสจ.กระบี่ ทม.กระบี่ และ อบต.อ่าวนาง