หน้าแรก | ข้อมูลเขตควบคุมฯ | ผลการดำเนินงาน | ข้อมูล GIS | ข้อมูลอื่นๆ | กิจกรรมฯ | ค้นหา

กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตำบลป่าตอง
วันที่: 1 ก.ค. 62

วันที่ 27 พ.ค. 62 สสภ.15 โดย ผอ.ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตำบลป่าตอง กรณีประชาชนร้องเรียนผ่านเพจส์เฟสบุ๊คส์เหตุด่วน..ร่วมด้วยช่วยกันภูเก็ต