หน้าแรก | ข้อมูลเขตควบคุมฯ | ผลการดำเนินงาน | ข้อมูล GIS | ข้อมูลอื่นๆ | กิจกรรมฯ | ค้นหา

กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.

คพ. และ สสภ.8 หารือการวางระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน
วันที่: 20 มี.ค. 60

วันที่ 20 มี.ค.60 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงาน สสภ.8(ราชบุรี) คพ.และ สสภ.8 ได้หารือการวางระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน(แม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำปราณบุรี และคลองสาขา) น้ำทะเลชายฝั่ง และคุณภาพอากาศ ในเขตควบคุมมลพิษ จ.เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์