หน้าแรก | ข้อมูลเขตควบคุมฯ | ผลการดำเนินงาน | ข้อมูล GIS | ข้อมูลอื่นๆ | กิจกรรมฯ | ค้นหา

กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.

สสภ.6 คพ. และ สสภ.8 หารือการวางระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน
วันที่: 17 มี.ค. 60

วันที่ 17 มี.ค.60 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงาน สสภ.6(นนทบุรี) คพ.และ สสภ.8 ได้หารือการวางระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (แม่น้ำเจ้าพระยา และคลองสาขา) และคุณภาพอากาศ ในเขตควบคุมมลพิษ จ.ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ