หน้าแรก | ข้อมูลเขตควบคุมฯ | ผลการดำเนินงาน | ข้อมูล GIS | ข้อมูลอื่นๆ | กิจกรรมฯ | ค้นหา

กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.

ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสียจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2560
วันที่: 27 ม.ค. 60

27 มกราคม 2560 เวลา 14.00-16.30 น. ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสียจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2560 เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี และหาแนวทางการติดตามตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตอง ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองป่าตองเข้าร่วมประชุม และผู้แทนจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)