หน้าแรก | ข้อมูลเขตควบคุมฯ | ผลการดำเนินงาน | ข้อมูล GIS | ข้อมูลอื่นๆ | กิจกรรมฯ | ค้นหา

กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.

สสภ.15 ประชุมร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ และ ทสจ.ภูเก็ต
วันที่: 24 ม.ค. 60

24 มกราคม 2560 สสภ.15 ภูเก็ต โดยส่วนแผนฯ ประชุมร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ และ ทสจ.ภูเก็ต เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการเพื่อการลดและขจัดมลพิษในเขตพื้นที่ควบคุมมลพิษ ณ ห้องประชุมสนง.ทสจ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต