หน้าแรก | ข้อมูลเขตควบคุมฯ | ผลการดำเนินงาน | ข้อมูล GIS | ข้อมูลอื่นๆ | กิจกรรมฯ | ค้นหา

กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.

ทสจ.ภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยในองค์กร
วันที่: 19 ม.ค. 60

วันที่ 19 ม.ค.60 เวลา 09.30 น. ทสจ.ภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยในองค์กร เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอย ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายในพื้นที่ ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องอ่าวมะขาม โรงแรมคาทีน่า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีนายเกษม สุขวารี ผอ.ทสจ.ภูเก็ต เป็นประธานฯ