หน้าแรก | ข้อมูลเขตควบคุมฯ | ผลการดำเนินงาน | ข้อมูล GIS | ข้อมูลอื่นๆ | กิจกรรมฯ | ค้นหา

กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.

ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสียจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2560
วันที่: 18 ม.ค. 60

วันที่ 18 มกราคม 2560 ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสียจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2560 โดยมีประเด็นการแก้ไขปัญหาน้ำเสียไหลลงทะเล และแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่กะรน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะรน จ.ภูเก็ต