หน้าแรก | ข้อมูลเขตควบคุมฯ | ผลการดำเนินงาน | ข้อมูล GIS | ข้อมูลอื่นๆ | กิจกรรมฯ | ค้นหา

กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.

ทสจ.กระบี่ จัดกิจกรรมจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะในโรงเรียน
วันที่: 17 ม.ค. 60

วันที่ 17 มกราคม 2560เวลา 09.00 - 15.30 น. ส่วนสิ่งแวดล้อม ทสจ.กระบี่ จัดกิจกรรมจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะในโรงเรียน ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยมี นายณฐวรรณ จำลองกาศ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด