หน้าแรก | ข้อมูลเขตควบคุมฯ | ผลการดำเนินงาน | ข้อมูล GIS | ข้อมูลอื่นๆ | กิจกรรมฯ | ค้นหา

กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.

ลงพื้นที่พบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ
วันที่: 23 ธ.ค. 59

วันที่ 23 ธ.ค. 59 คพ. ลงพื้นที่พบ นายพนอ เดชวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อหารือแนวทางการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ อบต.ปากน้ำปราณ