หน้าแรก | ข้อมูลเขตควบคุมฯ | ผลการดำเนินงาน | ข้อมูล GIS | ข้อมูลอื่นๆ | กิจกรรมฯ | ค้นหา

กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.

กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.
มีกิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ. ในระบบทั้งสิ้น 32 กิจกรรม

Noวันที่เรื่องกิจกรรม/รายละเอียด
1 14 ก.ค. 63 ทสจ.กระบี่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานคลิ๊กที่นี่..
2 24 พ.ค. 63 สนง.ทสจ.สมุทรสาคร จัดประชุมคณะกรรมการคลิ๊กที่นี่..
3 10 เม.ย. 63 ลงพื้นที่สำรวจคลองสหราษฎร์ คลิ๊กที่นี่..
4 16 มี.ค. 63 ประชุมภายในเพื่อพิจารณาข้อเสนอการดำเนินงานคลิ๊กที่นี่..
5 10 มี.ค. 63 ประชุมหารือข้อเสนอการดำเนินงานเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษหมู่เกาะพีพี คลิ๊กที่นี่..
6 9 มี.ค. 63 ประชุมทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานคลิ๊กที่นี่..
7 25 ก.พ. 63 สำรวจพื้นที่เขตควบคุมมลพิษหมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ คลิ๊กที่นี่..
8 21 ก.พ. 63 คพ. ประชุมทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานคลิ๊กที่นี่..
9 1 ก.ค. 62 ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตำบลป่าตองคลิ๊กที่นี่..
10 21 มี.ค. 60 สสภ. 15 ออกติดตามคุณภาพน้ำและเก็บตัวอย่างน้ำจากโรงบำบัดน้ำเสียเกาะพีพีคลิ๊กที่นี่..
11 20 มี.ค. 60 คพ. และ สสภ.8 หารือการวางระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินคลิ๊กที่นี่..
12 17 มี.ค. 60 สสภ.6 คพ. และ สสภ.8 หารือการวางระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินคลิ๊กที่นี่..
13 27 ม.ค. 60 ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสียจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2560คลิ๊กที่นี่..
14 24 ม.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการ IEE/EIA พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตคลิ๊กที่นี่..
15 24 ม.ค. 60 สสภ.15 ประชุมร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ และ ทสจ.ภูเก็ตคลิ๊กที่นี่..
16 19 ม.ค. 60 ทสจ.ภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยในองค์กรคลิ๊กที่นี่..
17 18 ม.ค. 60 ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสียจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2560คลิ๊กที่นี่..
18 17 ม.ค. 60 ทสจ.กระบี่ จัดกิจกรรมจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะในโรงเรียนคลิ๊กที่นี่..
19 23 ธ.ค. 59 ลงพื้นที่พบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณคลิ๊กที่นี่..
20 28 ธ.ค. 58 ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. ปทุมธานีคลิ๊กที่นี่..
21 24 ธ.ค. 58 ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. เพชรบุรีคลิ๊กที่นี่..
22 22 ธ.ค. 58 ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. นนทบุรีคลิ๊กที่นี่..
23 17 ธ.ค. 58 ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. ประจวบคีรีขันธ์คลิ๊กที่นี่..
24 15 ธ.ค. 58 ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. สงขลาคลิ๊กที่นี่..
25 9 ธ.ค. 58 ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. กระบี่คลิ๊กที่นี่..
26 8 ธ.ค. 58 ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. สมุทรสาครคลิ๊กที่นี่..
27 3 ธ.ค. 58 ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. ชลบุรี คลิ๊กที่นี่..
28 2 ธ.ค. 58 ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. สระบุรี คลิ๊กที่นี่..
29 1 ธ.ค. 58 ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. สมุทรปราการคลิ๊กที่นี่..
30 30 พ.ย. 58 ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. ภูเก็ตคลิ๊กที่นี่..
31 26 พ.ย. 58 ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. ระยองคลิ๊กที่นี่..
32 19 พ.ย. 58 ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. นครปฐม คลิ๊กที่นี่..