เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก


ตรวจสอบเหตุก๊าซอะเซทีลีน (AC) รั่วไหล ภายในอู่ซ่อมรถ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
การประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring)
ข้อมูลเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
การตรวจสอบน้ำในลำรางสาธารณะเป็นสีแดงและเกิดฟอง ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
ตรวจสอบเหตุกรณีมีน้ำเสียสีดำไหลลงทะเลบริเวณหาดแม่รำพึง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม