ทำความรู้จัก pm2.5 | รายงานคุณภาพอากาศ | มาตรการแก้ไขปัญหา | แผนและนโยบายแหล่งข้อมูล : กรมอนามัย

รายงานสถานการณ์1. ฝุ่นละอองคืออะไร (Particulate Matter)
2. PM2.5 VS PM10
3. PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ต้องดูแลตนเองอย่างไร
4. รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม