คพ. ยินดีตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยการตั้งคำถามขอให้คำนึงถึงความเป็นจริงและความเป็นไปได้ ส่วนคำถามที่มีลักษณะเป็นคำแนะนำหรือเสนอความคิดเห็นทางเราจะไม่ตอบคำถามเหล่านั้น

ปัจจุบันในระบบมีคำถามทั้งหมด 4,616 คำถาม ( ตอบแล้ว 4,613 คำถาม ยังไม่ได้ตอบ 3 คำถาม )

ค้นหาและสอบถาม

กรุณาเลือกหรือใส่ keyword ลงในแบบฟอร์มข้างล่างนี้
สถานะ
ของคำถาม:
หัวข้อที่ยัง
ไม่ได้ตอบ:
หัวข้อที่
ตอบแล้ว:
Keyword
ของคำถาม:
Keyword
ของคำตอบ:
กรุณาใส่ Keyword เป็นภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ด้านสิ่งแวดล้อม

กรุณาใส่คำศัพท์ที่ท่านต้องการค้นหา
(ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
แล้วกดปุ่ม ค้นหา
คำศัพท์:
แสดงคำศัพท์ทั้งหมด


โดยในระบบนี้ท่านสามารถใช้บริการต่างๆ ได้ดังนี้
คำศัพท์ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นฐานข้อมูลคำศัพท์ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งท่านสามารถค้นหาหรือ query ได้
คำถามถามบ่อย เป็นคำถามที่ประชาชนมักถามบ่อย
ค้นหาและสอบถาม ใช้สำหรับค้นหาและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานะ หัวข้อ Keyword ของคำถามในระบบทั้งหมด
ตั้งคำถาม ใช้สำหรับตั้งคำถามเข้ามาที่ คพ. (ก่อนตั้งคำถามโปรดตรวจสอบใน คำศัพท์ด้านสิ่งแวดล้อม และ ค้นหาและสอบถาม ก่อนว่ามีคำศัพท์หรือคำถามตรงกับที่ท่านต้องการทราบหรือไม่)
ติดตามสถานะคำถาม ใช้สำหรับตรวจสอบสถานะคำถามของท่านว่าได้รับการตอบแล้วหรือยัง


ปรับปรุงล่าสุด: 5 พ.ย. 63 เวลา 11:28:46


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม