Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
วันที่ 20 ก.ย. 64

รมว.ทส. เปิดศูนย์การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเตรียมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงวิกฤต 4 พ.ย. 63
PCD followed up the rehabilitation of the Klity Creek emphasizing on public participation 30 ต.ค. 63
วราวุธ สั่งการเข้าตรวจวินโพรเสส เตรียมประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษ ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย 29 ต.ค. 63
ปลัด ทส. มอบนโยบาย คพ. และ สสภ. ป้องกันฝุ่น PM2.5 เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน 28 ต.ค. 63
คพ. ผนึกกำลังตรวจสอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก 27 ต.ค. 63
PCD has prepared to report to the prosecution of a case "Chemical Spill from Maida One Co.,ltd.'s 27 ต.ค. 63
ทส. ติดตามปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย และระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่น้ำท่วม ป้องกันกระทบประชาชน 26 ต.ค. 63
คพ. ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเหตุท่อส่งก๊าชระเบิด 26 ต.ค. 63
คพ. ติดตามการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ เน้นสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน 22 ต.ค. 63
ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ตรวจต่อเนื่องสารเคมีรั่วไหลโรงงาน ไมด้า วัน จังหวัดฉะเชิงเทรา 21 ต.ค. 63
วราวุธ สั่งตรวจสอบโรงงานพลาสติกในทุกพื้นที่ 15 ต.ค. 63
คพ. เตรียมแจ้งความดำเนินคดี กรณีสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานของบริษัท ไมด้า วัน จำกัด 12 ต.ค. 63
วราวุธ สั่งควบคุมมลพิษโรงงานน้ำแข็ง อธิบดี คพ. ยืนยันประชาชนปลอดภัย 8 ต.ค. 63
คพ. เร่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 8 ต.ค. 63
อธิบดี คพ.สั่งตรวจสอบด่วน ประชาชนร้องเรียนกลิ่นเหม็นและเสียงดังจากโรงงานหลอมพลาสติก จ.ชลบุรี 5 ต.ค. 63
คพ. มุ่งมั่นสร้างองค์กร แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นที่พึ่งของประชาชน 2 ต.ค. 63
ทส. จับมือ Platform ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ "Food Delivery วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" 30 ก.ย. 63
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 25 ก.ย. 63
ทส.มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ 88 หน่วยงานภาครัฐ ต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย 25 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 18 ก.ย. 63
ทส. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 17 ก.ย. 63
คพ. รุกแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน 9 ก.ย. 63
ทส. ตรวจการบำบัดน้ำเสียของศูนย์ราชการ 8 ก.ย. 63
ทส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2563 3 ก.ย. 63
คพ. เสริมศักยภาพหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (EPU)จัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ 2 ก.ย. 63
The Subcommittee on PM2.5 problem has prepared to deal with sustainable PM2.5 solution 28 ส.ค. 63
คพ. ร่วมกับ วช. เสริมแกร่งงานวิจัยด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 28 ส.ค. 63
Director General of PCD followed up the progress of lead contamination rehabilitation in Klity Creek 27 ส.ค. 63
วราวุธ มอบหมาย คพ.เร่งแก้ปัญหาสารวีโอซี (VOCs) จังหวัดระยอง 25 ส.ค. 63
วราวุธ ติวเข้มศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง 24 ส.ค. 63
อนุกรรมการวิชาการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ประชุมเตรียมรับมือฝุ่นละออง PM2.5 อย่างยั่งยืน 21 ส.ค. 63
อธิบดี คพ. ติดตามความก้าวหน้าการฟื้นฟูการปนเปื้อนตะกั่วในห้วยคลิตี้ 13 ส.ค. 63
รู้จัก...แอมโมเนียไนเตรต (Ammonium Nitrate) 10 ส.ค. 63
คพ. จัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำฯ 10 ส.ค. 63
คพ. และ จิสด้า ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการปัญหามลพิษ 5 ส.ค. 63
คพ. ผนึกสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการตรวจวัดมลพิษให้มีประสิทธิภาพ 30 ก.ค. 63
MONRE has warned risk areas to keep up with municipal waste problem during flood periods 30 ก.ค. 63
MNRE has prepared for registering the odor testers by human 30 ก.ค. 63
ทส. แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง เตรียมรับมือปัญหาขยะชุมชนในช่วงอุทกภัย 29 ก.ค. 63
ทส. เตรียมขึ้นทะเบียนมนุษย์ดมกลิ่น 9 ก.ค. 63
ทส. ร่วมกับกลุ่มธุรกิจ Food Delivery ลดขยะพลาสติก หลังสถานการณ์โควิด-19 ผ่อนคลาย 8 ก.ค. 63
ทส.เร่งยกระดับคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน 3 ก.ค. 63
Pollution Control Department has got 3 constructive NACC Integrity Awards 30 มิ.ย. 63
Director General of PCD followed up the rehabilitation of the Klity Creek from lead contaminationฯ 30 มิ.ย. 63
วิถีใหม่ สวมผ้าไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 29 มิ.ย. 63
ทส. เตรียมรับมือปัญหาหมอกควันใต้ ปี 2563 มุ่งเน้นการบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าพรุและหมอกควันข้ามแดน 29 มิ.ย. 63
คพ. มอบถังขยะ และให้ความเข้าใจการจัดการขยะในรัฐสภาแห่งใหม่ 25 มิ.ย. 63
คพ. ขสมก. และ ปตท. ร่วมวิจัยการใช้น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันไบโอดีเซล เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 24 มิ.ย. 63
คพ. รับรางวัลองค์กรโปร่งใสจาก ป.ป.ช. 3 ปีซ้อน 17 มิ.ย. 63
อธิบดี คพ. ติดตามการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว คืบหน้าร้อยละ 88 16 มิ.ย. 63
คพ. เร่งแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน 15 มิ.ย. 63
จัดวางระบบการจัดการขยะ ณ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 29 พ.ค. 63
Gathering all sectors to review lesson learned on solving haze problems in the North in 2020 28 พ.ค. 63
Good air quality across Thailand 27 พ.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" 27 พ.ค. 63
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 22 พ.ค. 63
พลเอก ประวิตร ขึ้นเชียงใหม่ นำร่องรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศฯ 21 พ.ค. 63
ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 กับ สปทส. 20 พ.ค. 63
คพ.ยุติการรายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 18 พ.ค. 63
อากาศดีทั่วไทย 12 พ.ค. 63
ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ในช่วงโควิด -19 ลดลง 20% 12 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลของกรมควบคุมมลพิษ 12 พ.ค. 63
ชาวบ้านคลิตี้ร้องศาลให้ฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ต่อไป 29 เม.ย. 63
ทส. มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชนชุมชน จากโควิด - 19 29 เม.ย. 63
คพ. แจงการฟื้นฟูคลิตี้ ไม่ละเลยความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและประชาชน 29 เม.ย. 63
ทส. จับมือเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย และภาคีภาคเอกชนจัดโครงการ "ส่งพลาสติกกลับบ้าน" 23 เม.ย. 63
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการใช้บริการ Food Delivery ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 22 เม.ย. 63
คพ. ร่วมกับ วช. และสถาบันการศึกษา จัดทำงานวิจัยการแก้ไขปัญหา PM2.5 ของประเทศไทย 22 เม.ย. 63
Hotspots at the boarder of Northern region decreased after VTC meeting 21 เม.ย. 63
MONRE has given suggestion for managing used sanitary masks during the COVID-19 situation. 17 เม.ย. 63
ทส. กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ 15 เม.ย. 63
โควิด-19 ทำให้ขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น 7 เม.ย. 63
จุดความร้อนประเทศชายแดนภาคเหนือลดลง หลังจากประชุม VTC 7 เม.ย. 63
ทส. ให้คำแนะนำการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์ COVID-19 7 เม.ย. 63
28 ปี คพ. มุ่งมั่นป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน 3 เม.ย. 63
PCD Installed Automatic Ambient Air Quality Monitoring Stations in Nong Khai 1 เม.ย. 63
คพ. ขยายเครือข่ายตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติม 30 มี.ค. 63
MONRE has approached the Northeast to summarize public opinions for finding measures on stopping 30 มี.ค. 63
คพ.ยกระดับป้องกันโควิด-19 ในอาคาร 23 มี.ค. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 7.00 น. 23 มี.ค. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 7.00 น. 23 มี.ค. 63
รัฐมนตรี ทส. ประชุมด่วน รับมือวิกฤตหมอกควันภาคเหนือ 20 มี.ค. 63
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 20 มี.ค. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 7.00 น. 20 มี.ค. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 7.00 น. 19 มี.ค. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 7.00 น. 18 มี.ค. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 7.00 น. 17 มี.ค. 63
ทส. รุกภาคอีสาน สรุปรับฟังความคิดเห็น เพื่อหามาตรการงดใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ในตลาดสด 16 มี.ค. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 7.00 น 16 มี.ค. 63
รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 7.00 น. 16 มี.ค. 63
รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 7.00 น. 16 มี.ค. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 7.00 น 13 มี.ค. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 7.00 น 12 มี.ค. 63
สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. 11 มี.ค. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 7.00 น 11 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 20 เล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 7.00 น 10 มี.ค. 63
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 มี.ค. 63
คพ.ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 9 มี.ค. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 7.00 น 9 มี.ค. 63
รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 7.00 น. 9 มี.ค. 63
รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 7.00 น. 9 มี.ค. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น 6 มี.ค. 63
คพ. ยืนยันฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้เสร็จตามกำหนด 6 มี.ค. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น 6 มี.ค. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 7.00 น 6 มี.ค. 63
คพ.แจ้ง สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลับสู่สภาวะปกติ 6 มี.ค. 63
ทส. รุกภาคใต้ งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เร่งจัดทำกฎหมาย ลดปัญหาขยะทะเล 6 มี.ค. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น 5 มี.ค. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น 5 มี.ค. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 7.00 น 5 มี.ค. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น 5 มี.ค. 63
คพ.รายงานเหตุเพลิงไหม้โรงงานเก็บของเก่า จ.ชลบุรี 4 มี.ค. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น 4 มี.ค. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 7.00 น 4 มี.ค. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. 4 มี.ค. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น. 4 มี.ค. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 07.00 น 4 มี.ค. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. 3 มี.ค. 63
Pollution Control Department said PM2.5 has been occurred before 2014 3 มี.ค. 63
The command from Minister of Natural Resources and Environment to solve the haze pollution problem 3 มี.ค. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น. 2 มี.ค. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 7.00 น. 2 มี.ค. 63
สรุปผลการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำวันที่ 27 กพ. 28 ก.พ. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. 28 ก.พ. 63
สรุปผลการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำวันที่ 26 กพ. 27 ก.พ. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น. 27 ก.พ. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.00 น. 27 ก.พ. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. 26 ก.พ. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น. 26 ก.พ. 63
คพ.แจงฝุ่น PM2.5 เกิดมาก่อน 2557 26 ก.พ. 63
ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีแนวโน้มลดลง 26 ก.พ. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. 26 ก.พ. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.00 น. 26 ก.พ. 63
คพ. ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Zero Burn ลดการเผาฟางข้าว แก้ปัญหา PM2.5 25 ก.พ. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น. 25 ก.พ. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. 24 ก.พ. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น. 24 ก.พ. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.00 น. 24 ก.พ. 63
รมว.ทส. สั่งการเด็ดขาด แก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 21 ก.พ. 63
กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.00 น. ดังนี้ 17 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 ก.พ. 63
ประกาศรายยชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 14 ก.พ. 63
ทส. รุกภาคเหนืองดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เร่งจัดทำกฎหมาย 13 ก.พ. 63
กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.00 น. ดังนี้ 12 ก.พ. 63
กรมควบคุมมลพิษ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตรวจเยี่ยมโครงการ "ศูนย์/อู่บริการซ่อมรถ ลดฝุ่น PM2.5" 12 ก.พ. 63
กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.00 น. ดังนี้ 12 ก.พ. 63
ทส. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ เร่งนำไปใช้ปฏิบัติ 11 ก.พ. 63
Conclusion for the 1/B.E. 2563 Meeting of Plastic and Electronic Waste Management Sub-Committee 11 ก.พ. 63
Thailand State of Pollution 2019 11 ก.พ. 63
ทส. รุกให้อาคารภาครัฐเป็นต้นแบบจัดการน้ำเสีย 6 ก.พ. 63
ศูนย์อู่รถเอกชนกว่า 400 แห่ง พร้อมใจร่วม "โครงการศูนย์/อู่บริการซ่อมรถ ลดฝุ่น PM 2.5" 4 ก.พ. 63
กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.00 น. ดังนี้ 4 ก.พ. 63
คพ. ขอรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.00 น. ดังนี้ 3 ก.พ. 63
คพ. ขอรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.00 น. 3 ก.พ. 63
สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ใน กทม.และปริมณฑล แนวทางแก้ไขปัญหา ประจำวันที่ 1 ก.พ. 63 3 ก.พ. 63
ทส.ร่วมกับจ.สระบุรี ติดตามการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองพื้นที่ ต.หน้าพระลาน 3 ก.พ. 63
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดกลั่นไนโตรเจน 3 ก.พ. 63
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดเจือจางสารมาตรฐานและตัวอย่างอากาศแบบอัตโนมัติ 3 ก.พ. 63
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นรายละเอียดชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำฯ 3 ก.พ. 63
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2563 30 ม.ค. 63
ปิดคาราวานสิ่งแวดล้อม มีรถจักรยานยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี 1,114 คัน 27 ม.ค. 63
รัฐบาล มอบหมายให้ ทส.เผยแพร่แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" 27 ม.ค. 63
ทส. รุกงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสดและร้านขายของชำและระดมความเห็นเร่งจัดทำกฎหมายจัดการพลาสติก 24 ม.ค. 63
สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ใน กทม.และปริมณฑล ประจำวันที่ 21 ม.ค. 63 ภาครัฐเร่งคลี่คลาย 21 ม.ค. 63
สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ใน กทม.และปริมณฑล ประจำวันที่ 21 ม.ค. 63 ภาครัฐเร่งคลี่คลาย 21 ม.ค. 63
สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ใน กทม.และปริมณฑล แนวทางแก้ไขปัญหา ประจำวันที่ 20 ม.ค. 63 21 ม.ค. 63
รายละเอียดและข้อเพิ่มเติมจากมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 21 ม.ค. 63
สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ใน กทม.และปริมณฑล แนวทางแก้ไขปัญหา ประจำวันที่ 19 ม.ค. 63 20 ม.ค. 63
กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. ดังนี้ 20 ม.ค. 63
สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 แนวทางแก้ไขปัญหา ประจำวันที่ 18 มกราคม 2563 20 ม.ค. 63
กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น. ดังนี้ 20 ม.ค. 63
สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันที่ 18 มกราคม 2563 ณ เวลา 09.00 น. 20 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 17 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 ม.ค. 63
พร้อมแล้ว คาราวานสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 16 ม.ค. 63
คพ.ร่วมตรวจวัดควันดำรถโดยสารไม่ประจำทางของสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย 16 ม.ค. 63
สถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2562 14 ม.ค. 63
คาราวานสิ่งแวดล้อม มีผู้รับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี กว่า 300 ราย 13 ม.ค. 63
ประชาชนส่งคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า กว่า 3 ตัน 10 ม.ค. 63
ภาครัฐเตรียมป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 อย่างเข้มข้น ช่วงวันเด็ก 10 ม.ค. 63
คพ.จัดคาราวานสิ่งแวดล้อม สร้างสุขประชาชน 8 ม.ค. 63
คพ. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 7 ม.ค. 63
คพ.จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการป้องกันและแก้ไข PM2.5 ในวันพรุ่งนี้ 6 ม.ค. 63
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ แจง "พี่ติ๊ก เจษฎาภรณ์" จี้แก้ปัญหาการเผา 6 ม.ค. 63
คพ.ประสานเตรียมรับมือ PM2.5 จากการเดินทางกลับ กทม. หลังเทศกาลปีใหม่ 3 ม.ค. 63
คพ. ดำเนินโครงการลดมลพิษจากยานพาหนะ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 2 ม.ค. 63
10 อันดับข่าวมลพิษในประเทศไทย ปี 2562 2 ม.ค. 63
รมว.ทส. สั่งการให้ คพ.เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2 ม.ค. 63
ข่าวคพ. รับทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าไปกำจัดให้ถูกวิธี 2 ม.ค. 63
PCD has joined to stop using personal cars to work 2 ม.ค. 63
PCD monitored government buildings which 60% discharged waste water exceeded the standard ฯ 2 ม.ค. 63

国产成人无码网站,亚洲精品无播放器在线播放,婷婷综合缴情亚洲狠狠小说,五月天婷五月天综合网
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.